Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN je přístupné jak pro vojáky Armády České republiky, hospitalizované pacienty, tak pro ambulantní klienty a zaměstnance UVN. Poskytuje jim služby běžné na klinicko – psychologických pracovištích a zároveň zabezpečuje pracovně organizační vyšetření a poradenství.

Jeho zaměstnanci poskytují odborné zázemí při vzdělávání nových psychologů a účastní se na výzkumných projektech. Tím je zabezpečen přístup k novinkám v oblasti psychodiagnostiky i terapeutického vedení klientů.