Primář:
MUDr. Martin Šrámek


Komplexní cerebrovaskulární centrum ÚVN bylo vytvořeno na základě výběrového řízení organizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR a zahájilo svou činnost 1. 1. 2011. Poskytuje komplexní péči v rámci Prahy, Středočeského, Karlovarského a Severočeského kraje.

Hlavním úkolem centra je poskytování komplexní zdravotní péče pacientům s cévními mozkovými příhodami (ischemickými i hemoragickými). Dále je to koordinace této poskytované péče se spádovými iktovými centry a Záchrannou službou Prahy a Středočeského kraje tak, aby pacienti byli směrováni do odpovídajících zařízení v závislosti na tíži a době trvání klinických příznaků cévního onemocnění mozku a míchy.

KCC ÚVN je jedním z nejvýznamnějších center, cévní neurochirurgie a intervenční neuroradiologie v ÚVN zaujímají přední místo v rámci celé České republiky.