MUDr. Martin Šrámek

 

 

Profesní historie:

2013-2015 primář Neurologického oddělení Nemocnice Hořovice
2011-2013 vedoucí lékař JIP a koordinátor Iktového centra na Neurologickém oddělení
Oblastní nemocnice Kladno
2002-2011 sekundární lékař na Neurologické klinice UK 2. LF a FN Motol
(JIP, cévní poradna, neurosonologie, konziliář pro ARO)
1999-2001 sekundární lékař na Neurologickém oddělení FN Bulovka
1998-1999 sekundární lékař na I. Interní klinice UK 3. LF a FN Královské Vinohrady
1997-1998 lékař posádkových ošetřoven Armády ČR


Vzdělání:

2011 a 2015 Licence neurosonologie
2010 Kurs klinické výživy
2009 Licence vedoucího lékaře v oboru neurologie
2009 Atestace z neurologie
2004 Specializovaná způsobilost v oboru neurologie
2005 Kurz transkraniálního duplexního vyšetření, TCCS
2001 Manuální medicína
2001 Atestace z neurologie I. stupně
2000 Základní přerušovaný kurz akupunktury
1991 – 1997 Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta, obor veškeré lékařství


Odborná angažovanost:

 • Neurologická společnost ČLS JEP, člen
 • Cerebrovaskulární sekce NS ČLS JEP, člen
 • Neurointezivní sekce NS ČLS JEP, člen výboru od 2014
 • European Stroke Organisation, člen od 2015
 • Pedagogická činnost
 • Výuka interní propedeutiky UK 3. LF, Praha, 1998-1999
 • Výuka předmětu neurologie, Střední zdravotní škola, Ječná ulice, Praha, 2001
 • Přednášky v rámci vzdělávacího kurzu ČLK Novinky v urgentní medicíně, 2007-2015
 • Kurzy první pomoci, resuscitace a vysokohorské medicíny pro horolezeckou veřejnost 2006-2016
 • Přednášky v rámci předatestačního kurzu pro obor Neurologie UK 2. LF, Praha, 2013
 • Výuka předmětu Neurointenzivní medicína, UK 2. LF, Praha 2013 - 2015
 • Přednášky v rámci kurzu před zkouškou z kmene pro obor Neurologie UK 2. LF, Praha, 2014