18. listopad byl stanoven jako Evropský antibiotický den, jedná se o iniciativu zaměřenou na laickou i odbornou veřejnost. Cílem je zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní k antibiotikům a o uvážlivém užívání antibiotik.. Tyto léky hrají důležitou roli v terapii infekčních onemocnění. Bohužel, odolnost bakterií vůči antibiotikům, nebo jejich zvýšená schopnost přežívat v přítomnosti antibiotik se stává v posledních letech vážným problémem. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně upozornila na rostoucí odolnost bakterií vůči antibiotikům, která je závažnou zdravotní hrozbou mezinárodního významu.

O rok později se touto problematikou zabývala i Evropská unie na konferenci, konané v Kodani pod názvem „Mikrobiální hrozba“. Nevhodné nebo chybné zacházení s antibiotiky způsobuje odolnost u mnoha druhů nebezpečných bakterií. Infekce a onemocnění, které rezistentní bakterie způsobují, jsou pak jen velmi těžko léčitelné. Je proto velmi důležité informovat širokou veřejnost o nezbytnosti zodpovědného užívání antibiotik, jelikož se tak může zamezit vzniku nebezpečných rezistentních bakterií a napomoci tak k zachování účinných léků pro budoucí generace. V roce 2008 byl vyhlášen první Evropský antibiotický den v ČR.


pdf  Letošní výsledky sledování antibiotické rezistence potvrdily vzrůstající trend