Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha zvítězila v 6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice v sekci Technicko-provozní oblast projektem Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče.
Projekt byl zaměřen na vytvoření bezpečného prostředí pro pacienty i personál Psychiatrického oddělení ÚVN.


Cenu převzali zástupci ÚVN 23. ledna 2014 v Horáckém divadle Jihlava na slavnostním vyhlášení výsledků v rámci konference Dny bezpečí.Soutěž Bezpečná nemocnice a její vyhodnocení

Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice, stejně jako celostátní konference Dny bezpečí, mají za cíl upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb, a to jak rizika pro pacienty, tak pro personál, včetně předání všech informací souvisejících s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o předání tzv. „dobré praxe“ v oblasti zdravotnictví. Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice oceňuje nejlepší projekty, kterými zdravotnická zařízení významně přispěla ke zvýšení bezpečí. Konference Dny bezpečí bezprostředně navazuje na celostátní soutěž a prezentuje nejvýše oceněné projekty a přednášky zaměřené na bezpečí ve zdravotnických zařízeních. Téma 6. ročníku bylo Bezpečí v péči o oslabeného pacienta.


Projekt Zajištění bezpečného prostředí na oddělení akutní psychiatrické péče ÚVN

V letech 2008 -2009 proběhla rekonstrukce Psychiatrického oddělení ÚVN spočívající v implementaci bezpečnostních opatření směřujících k zajištění bezpečí pro pacienty i pro zdravotnický personál.
Primárním cílem bylo zajistit bezpečnost pacientů oddělení, především snížit výskyt nejčastějších nežádoucích událostí, jako je sebepoškození či sebevražda, na minimum a také maximální možnou měrou zabránit fyzickému napadení personálu. V rámci projektu byla vyvinuta a implementována celá škála opatření zaměřených na vytvoření bezpečného prostředí s využitím nejrůznějších postupů, pomůcek a informačních technologií. Analýza a vyhodnocení implementace bezpečnostních prvků a organizačních opatření do praxe prokázaly úspěch projektu: po zavedení
bezpečnostních opatření prokazatelně došlo ke snížení a téměř vymizení závažných
nežádoucích událostí na oddělení akutní psychiatrické péče.

Úspěch ÚVN v soutěži Bezpečná nemocnice není ojedinělý. V roce 2011 zvítězila v sekci 2, Ošetřovatelsko-medicínské, projektem Program prevence pádů pacienta v ÚVN Praha.