Poslední březnový čtvrtek byly v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice-Vojenské fakultní nemocnice Praha předány prestižní certifikáty "Spokojený pacient" získané v rámci projektu Kvalita očima pacientů. Z rukou řešitele projektu RNDr. Tomáše Reitera převzal certifikáty ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil za zřizovatele ÚVN také náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta, který ocenil kvalitu péče v ÚVN.

Projekt Kvalita očima pacienta provádí ve zdravotnických zařízeních v České republice externí nezávislá společnost dle jednotně daných kritérií hodnotících spokojenost pacientů s kvalitou poskytování zdravotní péče. Dotazování je anonymní a průzkum vyhodnocuje nezávislý subjekt. Hospitalizovaný pacient na každém lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení obdrží v době sběru dat, vždy den před propuštěním, standardizovaný dotazník, který obsahuje celkem padesát tři otázek rozdělených do osmi okruhů lůžkové péče:

  1. Přijetí pacienta do zařízení
  2. Respekt - ohled - úcta k pacientovi
  3. Koordinace a integrace péče o pacienta
  4. Informace a komunikace s pacientem
  5. Tělesné pohodlí pacienta
  6. Citová opora pacienta
  7. Zapojení rodiny a blízkých do léčby pacienta
  8. Propuštění pacienta ze zařízení

alt           alt          alt      


V Ústřední vojenské nemocnici-Vojenské fakultní nemocnici Praha se tento průzkum uskutečňuje již od roku 2005. Na sklonku roku 2013 měli možnost hospitalizovaní pacienti ohodnotit kvalitu poskytované péče již pošesté. Dobrou zprávou je, že zjištěná fakta prokázala další zvýšení spokojenosti pacientů s kvalitou péče. Vojenská nemocnice tak obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu "Spokojený pacient" ve všech třech kategoriích - lůžková zdravotnická zařízení, lékaři lůžkových zařízení a sestry lůžkových
zařízení. Profesním bonusem je, že na žebříčku hodnocení zdravotnických zařízení v ČR obsadila ÚVN třetí nejvyšší příčku.

Nelze nezmínit některé zajímavé údaje související se zdravotní péčí v ÚVN Praha: souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 83,8%, přičemž z výše uvedených osmi klíčových indikátorů kvality došlo ke zlepšení v sedmi z nich. Také metodické parametry sběru dat byly, podobně jako v předchozích letech, velmi dobré, například návratnost činila 67 procent. Nejlépe byla hodnocena oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, oční, interna - kardiologie, neurochirurgie - A, gynekologie a urologie. Nejvýznamnější změnou v hodnocení hlavních profesních skupin je zlepšení spokojenosti pacientů s lékaři.

Veřejně dostupné informace o kvalitě jednotlivých zdravotnických zařízení jsou nejen předpokladem naplnění práva občanů na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení, ale také nezbytným podkladem pro managementy nemocnic při řízení kvality, dostupnosti a efektivity poskytované zdravotní péče. V Ústřední vojenské nemocnici-Vojenské fakultní nemocnici Praha je dlouhodobě sledována a dosahované výsledky jsou toho důkazem
{flv}predani_KOP_2014{/flv}