Motto „Stačí jen 5 momentů a změníme svět, hygiena rukou pomáhá zastavit šíření multirezistentních mikroorganismů“

Hygiena rukou je nákladově efektivní postup prevence a kontroly infekcí v nemocnici, správné návyky jsou důležité pro celou populaci. Hygienu rukou musíme všichni provádět minimálně po použití toalety a před jídlem.


Jako již každoročně, i letos zorganizovalo Oddělení nemocniční hygieny ÚVN u příležitosti Světového dne hygieny rukou osvětovou akci pro zaměstnance i všechny návštěvníky nemocnice. WHO zaměřila letošní kampaň na důležitost hygieny rukou v prevenci šíření antimikrobiální rezistence, proto byla naše osvěta v hygieně rukou doplněna o jednoduché dotazníkové šetření zaměřené na užívání antibiotik. Na otázky ochotně odpovědělo celkem 72 osob, z toho 45 zdravotníků. Průměrný věk všech respondentů byl 42,6 roku (20 – 68 let) a na otázku, zda užívali antibiotika během posledního roku, odpovědělo kladně celkem 27 dotázaných (37,8%). Více než polovina antibiotik byla užívána pro respirační infekce, dále pak pro infekce močové a kožní. Pokud rozdělíme respondenty na zdravotníky a nezdravotníky, užíval antibiotika každý třetí nezdravotník a bohužel téměř každý druhý zdravotník.

Zdraví máme ve svých rukou
MUDr. Dana Hedlová, nemocniční epidemiolog ÚVN