Historicky první konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma Zdravotně sociální péče ve zdravotnickém zařízení, věnovaná různým aspektům dlouhodobé péče, se uskutečnila 15. května 2014 v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha.


„Ve vojenské nemocnici byste zřejmě očekávali zejména důraz na akutní péči a někoho může překvapit, že se chceme vyjadřovat k tomu, jak by měla být poskytována dlouhodobá péče. Máme k tomu zvláštní důvod. Jedním ze strategických úkolů zadaných naším zřizovatelem, Ministerstvem obrany, je komplexní péče o válečné veterány. Před lety jsme vyčlenili část lůžkové kapacity ÚVN, abychom se o válečné veterány dokázali postarat komplexně, tedy od ambulantní péče až po dlouhodobou péči i konečnou fázi života. Z celkového počtu 664 lůžek máme v ÚVN překvapivý počet lůžek dlouhodobé péče, téměř stovku. Naše spektrum zahrnuje lůžka následné ošetřovatelské péče, následné rehabilitační péče, máme léčebnu dlouhodobě nemocných a před lety jsme si také troufli na lůžka zdravotně sociální. V určitém malém procentu zajišťujeme také tzv. domácí péči, pro soběstačné válečné veterány máme k dispozici osm garsonek. Spektrum lůžek umožňuje zajistit komplexnost péče a naším trvalým cílem na  lůžkách sociálních a zejména pak v Domově se zvláštním režimem je, aby se váleční veteráni u nás cítili jako v domácím prostředí. Domníváme se, že za dobu, co poskytujeme v ÚVN dlouhodobou péči, máme co sdělit.  Sestry úzce spolupracují se zdravotně sociálními pracovnicemi tak, aby společně směřovaly k hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu života našich klientů, nejen válečných veteránů, a vést je k soběstačnosti. O této činnosti bude dnešní konference,“ uvedla náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality péče Mgr. Lenka Gutová.

„Zdravotně sociální péče je a bude velké téma pro zdravotnická i sociální zařízení. Je realitou, že Česká republika je jednou z mála zemí, které nemají v oblasti dlouhodobé péče jednotnou legislativu, což přináší mnohé problémy. Cílem Asociace poskytování sociálních služeb je mimo jiné napomoci tvorbě jednotné legislativy, “ řekl úvodem viceprezident Asociace poskytování sociálních služeb Ing. Jiří Procházka.


V průběhu konference zaznělo ve čtyřech blocích sedmnáct přednášek. Velké uznání získal MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. svou prezentací na téma Křehcí a ohrožení – geriatričtí pacienti na nemocničním lůžku. V tématech nechyběla ani problematika víry pacienta, obsažená v přednášce kaplana ÚVN Mgr. Jana Blažka. Spirituální rozměr v prožitku nemocni a přijetí jejích důsledků, legislativní rámec zazněl v přednášce Bc. Zdeňky Dvořákové, veřejné opatrovnice pro Prahu 6, která se zabývala opatrovnickým řízením dle nového Občanského zákoníku. Účastníci konference získali také mnoho zajímavých podnětů, byly jim představeny například vhodné kompenzační pomůcky nebo Senior telefon, napomáhající ke zlepšení bezpečí a kvality života klienta.