V Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha je k dispozici od 16. září každé úterý a čtvrtek od 10 do 14 hodin kontaktní místo Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, kde je, zejména seniorům, jejich příbuzným či přátelům, ale i ostatním zájemcům, zdarma poskytováno odborné poradenství, například o sociálních dávkách, kompenzačních pomůckách, dostupných službách apod.


V současnosti funguje již jedno Kontaktní místo v pasáži Kotva. Umístění Kontaktního místa pomáhající seniorům a jejich blízkým v nemocnici je unikátní a velmi vítaný počin, neboť může být v přímém kontaktu s jednou z nejpotřebnějších skupin klientů – hospitalizovanými seniory, i když kontaktní místo je samozřejmě otevřeno všem zájemcům. „Klientům kontaktního místa v pasáži Kotva radíme především v otázkách financí a péče. Očekáváme, že v nemocnici půjde spíše o témata zaměřená na možnosti seniorů po návratu domů, otázky, jak se s nastalou situací vyrovnat. Věříme, že senioři a jejich blízcí přivítají možnost získat všechny podstatné informace na jednom místě, přímo v nemocnici,“ říká Simona Bagarová, ředitelka Krása pomoci, o. p. s. a zároveň oceňuje bezproblémovou spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí: „Velkou výhodou je vzájemná otevřenost a zájem o klienta, vnímáme se jako navazující články.“

„Projekt spolupráce s o.p.s. Krása pomoci chápeme jako vhodné doplnění poskytovaných zdravotně sociálních služeb v ÚVN. Naším cílem je zajistit vhodné služby tak, aby propouštěný pacient zvládl péči sám, případně s přispěním svých blízkých. Vyhodnocujeme při tom potřeby pacienta v návaznosti na jeho aktuální zdravotní stav a především na stav jeho soběstačnosti při propuštění do domácího prostředí. Od o. p. s. Krása pomoci očekáváme především podporu a pomoc v domácím prostředí.
Služba bude našim klientům nabídnuta již v rámci plánování propuštění, abychom tak zajistili bezproblémový přechod z celodenní nemocniční péče do vlastního sociálního prostředí. Domníváme se, že bychom mohli společně pomoci zmírnit obavy našich klientů, zda a jak zvládnou přechod do domácího prostředí, které před propuštěním mívají," vysvětluje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Lenka Gutová. 

První velký společný projekt obou subjektů byl pojmenován Domov je doma – v souladu s mottem o. p. s. Krása pomoci „Žijte doma, ne v domově“. Tím ovšem spolupráce rozhodně nekončí: již na říjen je naplánováno otevření svépomocné skupiny s pravidelným setkáváním pečujících, vzájemným sdílením zkušeností a s přednáškami z oblasti zlepšování péče (fyzioterapeuti, zdravotníci ad.). Projekt také podporuje zapojení dobrovolníků jak v nemocnici, tak po návratu pacientů domů a terénní péči.

Více o Krása pomoci na: www.krasapomoci.cz