Slunečné čtvrteční zářijové odpoledne zpříjemnil veteránům 2. světové války, o které pečují v Ústřední vojenské nemocnici, Vojenský umělecký soubor Ondráš. Koncert pro válečné veterány uspořádalo Oddělení sociální péče.

„Souboru Ondráš patří velké poděkování. Za vstřícnost zahrát veteránům v ÚVN jejich oblíbené melodie, a především za dobrou náladu a neopakovatelnou atmosféru, kterou v altánu ÚVN vytvořili,“ ocenila vystoupení cimbálovky Ondráš Jana Zoufalá, vrchní sestra Oddělení sociální péče.  
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha pečuje o 44 válečných veteránů, z nichž 25 je umístěno v Domově se zvláštním režimem, 7 bydlí v garsonkách Domova pro válečné veterány, zbývající jsou umístěni na sociálních lůžkách, lůžkách dlouhodobé péče nebo následné péče.