V rámci Světového dne „STOP dekubitům“ uspořádala ve čtvrtek 20. listopadu 2014 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha poradenskou akci zaměřenou na prevenci a léčbu proleženin (dekubitů).


V průběhu dopoledne se v atriu ÚVN u stánků vystřídalo na sto návštěvníků -  zdravotníků i z řad laické veřejnosti. Zajímali se zejména o praktické ukázky a účinky prostředků k hojení ran, k ošetření špatně se hojících i akutních ran, prostředků na zmírnění krvácivosti a bolestivosti. Zájemcům byly představeny také novinky k ošetření kontaminovaných a špatně se hojících ran. Aplikují se ve formě polštářků a obsahují účinnou látku zeolit – jodový komplex, který usnadňuje hojení.  Zaujaly také ukázky polohování a poradenství v oblasti správné výživy u pacientů s proleženinami; byl zdůrazněn význam správné výživy v prevenci i při péči o pacienta s proleženinami.

Dekubity  - proleženiny – jsou různě rozsáhlé rány vyvolané dlouhodobějším lokálním tlakem na kůži. Uvádí se, že dekubitus vznikne u 3 – 6% hospitalizovaných pacientů a riziko vzniku je 30 – 50%. Dekubity představují problém, se kterým se potýkají zdravotníci na celém světě. Je nutné zdůraznit, že dekubity nevznikají  jen u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Podle údajů Národního referenčního centra je více než 30 % pacientů přivezeno do zdravotnického zařízení již s dekubitem.

Prevenci dekubitů i jejich léčbě věnuje Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha významnou pozornost. Má propracovaný a zavedený systém prevence dekubitů a léčby dekubitů.  

Více o dekubitech a akci STOP dekubitům