Česká alzheimerovská společnost uskutečnila 26. ledna 2015 v Domově se zvláštním režimem ÚVN audit zaměřený na posouzení a hodnocení kvality péče o seniory s onemocněním demence. Na základě jeho výsledků udělila Domovu certifikát Vážka.

Certifikát Vážka

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria definované v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka. Audit provádí tým auditorů České alzheimerovské společnosti tvořený minimálně třemi auditory.

Posuzované oblasti: Filosofie a strategie péče, aktivity, spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí, individualizovaná péče, důstojnost, zdravotní péče, zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků, bezpečnost, výživa a hydratace, celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost, první dojem po vstupu do zařízení, společné prostory, pokoje, hygiena

Hodnocení kritérií dosahuje hodnot splněno x nesplněno, případně je kritérium hodnoceno na pětistupňové škále A, B, C, D, E, kde A odpovídá hodnocení výborné, nadprůměrné (100 %), B splňující požadavky bez výhrady (85 %), C odpovídá hodnocení splňující požadavky s určitou přijatelnou výhradou (70 %), D odpovídá hodnocení uspokojivé s výraznějšími výhradami (50 %), E - závažná neshoda, není přijatelné (0 %).

Je potěšitelné, že Domov se zvláštním režimem ÚVN se zařadil hodnocením kritérií v souhrnu 93,55 % mezi nejlépe hodnocená zařízení v ČR.

„Pacientům s onemocněním demence se věnujeme v ÚVN na zvláštním oddělení od roku 2013. Naším cílem je poskytovat důstojné podmínky a maximální péči těmto nemocným. Auditoři České alzheimerovské společnosti prověřovali kvalitu péče podle jasně definovaných kritérií. Získáváme tak možnost ověřit si výsledky naší práce a zároveň máme srovnání s ostatními zařízeními, kde o nemocné s demencí pečují,“ uvádí Jana Zoufalá, vrchní sestra Domova se zvláštním režimem Oddělení sociálních lůžek ÚVN.


Více o Domovu se zvláštním režimem ÚVN