V Ústřední vojenské nemocnici probíhá od 11. května 2015 dotazníkové šetření Kvalita očima pacientů. V průběhu zhruba jednoho měsíce budou mít možnost hospitalizovaní pacienti prostřednictvím anonymního vyplnění dotazníku vyjádřit svůj názor na kvalitu péče v ÚVN na základě osobních zkušeností.


Jak průzkum probíhá?
Šetření je anonymní a dobrovolné. Pacient při ukončení hospitalizace obdrží dotazník, který na základě vlastního rozhodnutí samostatně a bez jakékoli asistence personálu vyplní, zalepí do přiložené obálky a umístí do boxu k tomu určenému. Personál účastníkům šetření rád vysvětlí případné nejasnosti, ale nesmí asistovat při výběru odpovědí na otázky dotazníku, ani nesmí osobně přijmout vyplněné dotazníky. Toto pravidlo je stanoveno z důvodu ochrany soukromí pacientů.

Pacient hodnotí osm oblastí: Přijetí pacienta do nemocnice, Respekt-ohled-úcta k pacientovi, Koordinace a integrace péče o pacienta, Informace-komunikace-edukace pacienta, Tělesné pohodlí pacienta, Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta, Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta, Propuštění a pokračování péče o pacienta.
Zvlášť jsou hodnoceny sestry, lékaři, případně další skupiny (např. rehabilitační pracovníci). Přestože pacienti nehodnotí lékařský odborný výkon, zkušenosti ze světa ukazují, že spokojenost pacientů vykazuje vysokou korelaci i s odbornou erudicí zdravotnického zařízení.

Výsledky průzkumu zpracovává nezávislý subjekt. Pro nemocnici jsou významnou zpětnou vazbou, umožňují analýzu výsledků, u případných nedostatků zajištění jejich nápravy a zároveň poskytuje srovnání s hodnocením kvality péče nemocnic celé ČR. Šetření zároveň posiluje roli pacienta a umožňuje mu podílet se na zvyšování kvality zdravotní péče.   

ÚVN se šetření účastní pravidelně, poslední šetření se uskutečnilo na sklonku roku 2013, kdy byl ÚVN udělen certifikát Spokojený pacient ve všech hodnocených kategoriích (Lůžková zdravotnická zařízení, Lékaři lůžkových zařízení a  Sestry lůžkových zařízení) a nemocnice byla pacienty hodnocena nejvyšším ratingem A+.Projekt Spokojenost pacientů s poskytovanou péčí vznikl jako reakce na projekt WHO „Zdraví 21“, který je určen evropskému regionu, a zájmy ČR související se začleňováním do Evropské unie.

Více o projektu:
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/O-projektu.html

Děkujeme Všem pacientům, kteří se dotazníkového šetření zúčastní, za jejich čas a spolupráci!

alt