Nemocnice by měly být nejen místem, kde probíhá diagnostika a léčba, ale měly by se orientovat také na prevenci a osvětu svých pacientů, ale i zaměstnanců a veřejnosti.“


Ve dnech 10 – 12. 6. 2015 se konala v norském Oslu 22. mezinárodní konference HPH určená zejména zástupcům nemocnic zapojených do sítě nemocnic podporujících zdraví. Zúčastnilo se jí více než 700 delegátů ze 43 zemí světa. Českou republiku reprezentovali zástupci z ÚVN a z FN Motol.

Zástupci ÚVN prezentovali informace o rizikových faktorech u hospitalizovaných pacientů. Informace o tom, jak pacienti vnímají vlastní zdraví, získává sestra v rámci vstupního ošetřovatelského vyšetření v rámci programu Podpory zdraví. Z těchto dat lze získat komplexní přehled o rizikových faktorech pacientů přijímaných do ÚVN. Nelichotivé výsledky znázorňuje tabulka (počet hodnocených pacientů – 3 557).Počet pacientů% z celkového počtu
Rizikové užívání alkoholu (AUDIT C – vice než 3 body)413
12
Užívání drog28 
0,01
Kouření (vice než 1 cigareta denně)731
21
Nadváha (BMI více než 25)2 86781
Obezita (BMI vice než 30)
1 80051
Absence fyzické aktivity
 1 550 
44

  
Zástupci jiných zemí představili data ze svých zařízení, a proto bylo možné srovnávat. Např. v Japonsku mělo ve vzorku 356 pacientů „pouze“ 28, 7 % pacientů nadváhu (BMI vyšší než 25) a 4,5 % pacientů bylo obézních (BMI vyšší než 30). Švédští kolegové presentovali problémy spojené s dětskou obezitou. Jejich výzkum ukázal, že každé 6. švédskédítě je obézní. Častěji jsou obézní děti, které mají obézní rodiče, a častěji se obezita vyskytuje u lidí s nižším socioekonomickým statusem. Výzkum také odhalil velké nerovnosti ve zdraví populace Stockholmu. Délka dožití se v jednotlivých částech Stockholmu liší i o více než 18 let. Takto velké nerovnosti ve zdravotním stavu populace jsou dle autorů výzkumu velmi znepokojivé a zasluhují si zvláštní pozornost.

Managementy nemocnic podporujících zdraví se hlásí k myšlence, že nemocnice by neměly být pouze místem, kde probíhá diagnostika a léčba, ale také místem, které se orientuje na prevenci a osvětu nejen svých pacientů, ale také zaměstnanců a veřejnosti.

Zjištěná data jsou dalším impulsem pro nové aktivity v rámci projektu ÚVN Zdravá nemocnice – podporující zdraví pacientů, zaměstnanců i veřejnosti.