Tradiční celostátní soutěž Bezpečná nemocnice, kterou každoročně vyhlašuje hejtman kraje Vysočina ve spolupráci se SAK a dalšími partnery, hodnotí projekty nemocnic ČR zaměřené na bezpečnost ve zdravotnických zařízeních. Vítězové loňského ročníku, tematicky věnovanému bezpečnosti zdravotnického personálu, byly vyhlášeny ve čtvrtek 21. ledna 2016 v Jihlavě. Ústřední vojenská nemocnice i tentokrát obsadila jednu z předních příček.


„Do soutěže se ÚVN s projekty z oblasti zvyšování kvality a bezpečí hlásí každý rok a naše projekty bývají vysoce oceňovány. Tento ročník považuji za výjimečný, protože byl poprvé věnován zdravotnickému personálu, s tématem „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči“. Potěšitelné pro naši nemocnici je, že jsme v konkurenci dvaceti projektů nemocnic z celé České republiky obsadili s projektem „Péče o zaměstnance – Tým na podporu zdraví“ třetí místo. Je to jasný signál, že v naší nemocnici myslíme nejen na bezpečnost a zdraví pacientů, ale v tomto smyslu se staráme také o naše zaměstnance A jaká byla hlavní idea tohoto projektu? Čím zdravější bude mít organizace své zaměstnance, čím lepší pracovní podmínky jim vytvoří, tím kvalitnější a bezpečnější péči budou poskytovat svým pacientům, tím větší pozornost budou věnovat podpoře a upevňování jejich zdraví“, uvádí náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotníprofese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN Lenka Gutová.

Vítězem osmého ročníku celostátní odborné soutěže Bezpečná nemocnice se stal Masarykův onkologický ústav v Brně, za ním se umístily Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN).

O „bronzovém“ projektu ÚVN

„Podpora zdraví zaměstnanců nemocnice - jedna z podmínek poskytování bezpečné péče. Jakákoli investice do péče a podpory zdraví zaměstnanců je pro organizaci přínosná. Je chápána jako benefit ze strany zaměstnavatele. Pracovníci mají vytvořené podmínky, aby mohli podávat kvalitnější výkony, snižuje se nemocnost, a to i díky tomu, že mají více příležitostí ke sportování, podnětů k peči o své zdraví, motivace snažit se zdravě žít a tak zdravě působit na své okolí a své pacienty.“ Lenka Gutová, náměstkyně ředitele.

Projekt „Péče o zaměstnance – tým pro podporu zdraví“ se zaměřuje především na informování, motivaci a podporu aktivního přístupu k vnímání vlastního zdraví. Pro zaměstnance, kteří jsou denně vystavování velké fyzické i psychické námaze a stresu, nabízí aktivity, při nichž získávjí cenné informace o zdravém životním stylu; hlavním cílem projetktu však je vytvářet podmínky a příležitosti ke změně životního stylu ve prospěch zdraví zaměstnanců. Projekt si za dobu, co funguje, získal mnoho příznivců, jejichž řady se rozšiřují. Mezi oblíbené aktivity patří například pravidelná středeční cvičení Cvičte s námi, Podpořte své zdraví, zapojení cyklistických týmů z nemocnice do celostátní soutěže Do práce na kole, víkendové Sportovní turnaje, dvakrát ročně pořádaný celodenní preventivní Den zdravé nemocnice, Jóga smíchu a dlouhodobý program Zlepšení životního stylu, který nabízí kondiční cvičení, sestavení stravovacího režimu a nastavení zdraví prospěšného životního stylu.
„Ti, kdo se do projektu zapojili, jsou rádi, že naše nemocnice vytváří množství příležitostí ke sportování, ale i k duševní očistě. Je báječné, že se lépe poznáme, vyměňujeme si zkušenosti a také zdravě závodíme. Lepší fyzička, zdravý úbytek váhy a hlavně nová přátelství a týmová spolupráce, to jsou hlavní benfity projektu. Výborný pocit máme i z toho, že projekt má podporu vedení nemocnice. Nevytvořili jsme ho pro účast v soutěžích, ale pro radost ze života. Ocenění poroty v prestižní soutěži nás ale samozřejmě potěšilo a ujistilo nás, že jsme se vydali správnou cestou,“ říká Kateřina Malá, koordinátorka projektu.