Bezpečná nemocnice

Z desátého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice si ÚVN v roce 2017 přinesla nejvyšší ocenění. Soutěžní projekt MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PALIATIVNÍ PÉČE ohodnotila odborná porota jako  nejlepší mezi všemi přihlášenými. Cenu za vítězství převzala náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová.

Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s., Johnson & Johnson, s. r. o. a Českou asociací sester, o. s. vyhlásil pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina soutěž Bezpečná nemocnice již desátým rokem. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru pořádaném ve čtvrtek 18. ledna 2018 v rámci 11. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“,  s podtitulem „Bezpečí ve zdravotnictví – nekonečný příběh?“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemocnice ČR 2017

Na základě celkového hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů, a také zaměstnanců, se stala ÚVN druhou nejlepší nemocnicí ČR 2017. Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: Celostátní projekt Nemocnice ČR 2017Přehled získaných ocenění:

 

Kvalita očima pacientů

Osmá vlna šetření projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ  se uskutečnila v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha od konce září do začátku listopadu roku 2017. Nemocnice obhájila nejvyšší rating kvality A+ a splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech kategoriích – zdravotnické lůžkové zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení.

 

 

Certifikát Vážka

Domov Vlčí mák – Domov se zvláštním režimem ÚVN úspěšně absolvoval v květnu 2017 audit České alzheimerovské společnosti o.p.s., který prověřuje kvalitu péče poskytované lidem s demencí. Stal se tak držitelem cetrifikátu Vážka až do konce června 2019.
 
Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu, auditovány jsou oblasti a kritéria definovaná dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.