V komplexním porovnávání  kvality  poskytované péče a bezpečnosti v českých zdravotnických zařízeních v rámci projektu  Nemocnice ČR 2019 je ÚVN druhá nejlepší mezi fakultními nemocnicemi v kategorii Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů a Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic.  

Více o soutěži, každoročně vyhlašovanou Health Care Institutem, a jejích výsledcích: http://www.hc-institute.org/cz/