Projekt Ministerstva zdravotnictví Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2022 již zná první výsledky. ÚVN vyjádřilo spokojenost 95,90 % pacientů, kteří se zapojili do projektu, a nemocnice od nich obdržela hodnoticí známku 1,16.

Dotazníkové šetření probíhalo v ÚVN v měsíci květnu 2022. Nejvýše pacienti hodnotili oblast Respekt, ohled, úcta – téměř 98%, nejnižší ohodnocení obdržela oblast Tělesné pohodlí (93,37 %).

Celkové umístění ÚVN ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními zapojenými do projektu zdravotnictví Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2022 bude známo koncem září.

pdf Certifikát Národní hodnocení spokojenosti pacientů (88 KB)