V úterý 25. října 2022 převzala za ÚVN náměstkyně ředitele Lenka Gutová z rukou hlavní hygieničky ČR Pavly Svrčinové certifikát Podnik podporující zdraví při slavnostním aktu konaném v prostorech Kaiserštejnského paláce. V úvodu ocenil ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek úsilí všech zúčastněných podniků a vyzdvihl, že ÚVN je jedinou nemocnicí v České republice, která certifikát Podnik podporující zdraví obdržela.

Více:

Zveme vás na 18. ročník předávání ocenění Podnik podporující zdraví, SZÚ (szu.cz)

 „Jsme si vědomi, že hodnoty nemocnice tvoří naši zaměstnanci. Vedení považuje za zásadní zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí všem zaměstnancům, umožnit jim odborný rozvoj a nastavit pracovní podmínky tak, aby mohli sladit svůj pracovní i osobní život. Splnění kritérií k získání certifikátu Podnik podporující zdraví nám umožňuje získat zpětnou vazbu a zároveň napomáhá k posouvání hranic v oblasti podpory zdraví směrem výše. K tomu významně přispívají i aktivity Týmu pro podporu zdraví zaměstnanců ÚVN. Jeho členům se patří poděkovat za přípravu a realizaci akcí pořádaných ve prospěch fyzického i duševního zdraví našich zaměstnanců,“ uvádí Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.

Při letošním 18. ročníku byly oceněny podniky, které se do soutěže zapojily poprvé, i podniky, které obhajují tituly z předešlých let. Celkově ocenění Podnik podporující zdraví obdrželo v České republice za dobu trvání celkově 88 společností.  Oceněné podniky | Podnik podporující zdraví (podnikpodporujicizdravi.cz)

ÚVN získala ocenění Podnik podporující zdraví poprvé v roce 2016, podruhé v roce 2019, letos již potřetí – a je stále jedinou nemocnicí v České republice, která je držitelem certifikátu Podnik podporující zdraví.

Soutěž Podnik podporující zdraví je vyhlašována hlavním hygienikem České republiky každoročně od roku 2005. Organizaci a vyhodnocení zajišťuje Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Cílem tohoto certifikačního systému je ocenit ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců.

Hlavním hodnotícím materiálem jsou kriteria-kvality-podpory-zdravi-na-pracovisti-1542891789536.pdf (podnikpodporujicizdravi.cz). Platnost certifikátu je 3 roky.