V květnu letošního roku proběhlo v ÚVN dotazníkové šetření MZČR Národní hodnocení spokojenosti pacientů 2023. Svou spokojenost s ÚVN vyjádřilo 96,09 % pacientů, kteří se zapojili do projektu, a nemocnice od nich obdržela celkovou hodnoticí známku 1,16.

V porovnání s předchozím obdobím se jedná o 0,65 % (0,01 bodové) zlepšení.

Nejlépe hodnocenými (z 8 dimenzí) se v průzkumu ukázaly dimenze D2 - Respekt, ohled, úcta a D8 - Propuštění a pokračování péče o pacienta, v nichž bylo dosaženo průměrné celková spokojenosti 98,33 % a 97,92 %. 

Informace o projektu naleznete na https://spokojenost.mzcr.cz.

  pdf Certifikát - Národní hodnocení pacientů 2023 (102 KB)