Bc. Jana Zoufalá

alt


Vzdělání

2009 ukončení bakalářského studia – 3. LF UK Praha, zdravotní vědy, obor ošetřovatelství
2003  PSS Organizace a řízení práce středních zdravotnických pracovníků
1999 PSS obor Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
1994 SZŠ Domažlice, obor všeobecná sestra


Profesní historie

1994 – 1997 Ortopedické oddělení
1997 Integrovaná péče chirurgických oborů
1997 – 2000 Ortopedicko – traumatologické oddělení
2000 staniční sestra Interní oddělení
2001 – 2011 vrchní sestra Oddělení následné rehabilitační a ošetřovatelské péče
2011 – dosud vrchní sestra Oddělení sociální péče/Domova se zvláštním režimem, vedoucí pracovník domova

           
Osvědčení
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra