Od 1. 1. 2016 jsme zavedli novou službu s názvem Mobilní jednotka intenzivní péče.

Jedná se o službu přepravy pacientů neodkladné péče plně vybaveným a označeným sanitním vozidlem s nelékařským zdravotnickým pracovníkem a případně také s lékařem. Výhodou je i možnost přepravy XXL pacientů speciálními nosítky.

Tyto tzv. „sekundární transporty“ je možné realizovat mezi ÚVN a zdravotnickými zařízeními poskytujícími lůžkovou péči. Dostupnost služby je možné ověřit na telefonním čísle dispečinku Oddělení dopravního: +420 973 202 794.