MUDr. Pavel Kupka

alt


Vzdělání :

 • atestace urgentní medicína 2020
 • atestace chirurgie 2009
 • atestace chirurgie I.st. 2004
 • atestace všeobecné lékařství 1998
 • absolvent VLA JEP Hradec Králové a LF UK Hradec Králové 1995


Profesní historie:

2012- dosud primář oddělení Emergency ÚVN Praha
2008-2011 zástupce přednosty pro vojenskou činnost
2001-2008 vedoucí a sekundární lékař
2001- 2011 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
1998- 2001 Posádková ošetřovna Praha - praktický lékař
1995 -1998 Postgraduální studium VLA JEP HK a ÚVN Praha
8/1988 - 7/2015 voják z povolání (plukovník)

 
Zahraniční mise:

2013 Afghanistán - ISAF/MTF/KAIA Kábul - velitel polního chirurgického týmu
2005 Irák - Enduring Freedom/BFH/MND Basra- člen polního chirurgického týmu


Odborná angažovanost :

 • Člen lékařského konzilia poskytující péči Prezidentovi ČR  1998-2001
 • člen České chirurgické společnosti a Společnosti urgentní medicíny ČLS JEP
 • Odborný asistent KARIM 1. LF UK a ÚVN
 • Člen výboru Sekce urgentních příjmů (SUP SUMMK ČLS JEP)

 


Osvědčení :

 • Specializovaná způsobilost v oboru urgentní medicína
 • Specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
 • Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné lékařství
 • Licence pro výkon funkce primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor chirurgie
 • Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora, odborného zástupce a poskytování poradenských služeb pro obor chirurgie, všeobecné lékařství a urgentní medicína
 • Licence pro výkon funkce primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor urgentní medicína
 • Držitel certifikátu ATLS, BATLS a ALS