Vedoucí oddělení
Ing. Pavel Ženíšek +420 973 202 861
pavel.zenisek@uvn.cz

Oddělení plánování a realizace investic řeší koncepci rozvoje organizace v oblasti investic, plánování a výstavby v areálu ÚVN.
Koordinuje a řídí činnosti v oblasti přípravy, plánování a realizace investičních projektů, zejména zajištění legislativních postupů, technických specifikací, finančních a termínových předpokladů.
Zajišťuje řádný průběh realizace investičního projektu v oblasti výstavby, řídí a kontroluje činnost dodavatelských subjektů v rozsahu smluvního vztahu a přebírá dokončené části těchto projektů.
Zpracovává a předkládá návrhy zadávací dokumentace a technické specifikace pro výběrová řízení související s projekty investiční výstavby, kontroluje průběh a spolupracuje při vyhodnocení těchto výběrových řízení.
Monitoruje a předává informace o využití zdrojů financování ze strukturálních fondů a programů EU a ČR, zabezpečuje programové financování ISPROFIN.
 

Stavební dozor (zástupce vedoucího)
Ing. Arch. Radovan Kotouč +420 973 202 843
Radovan.Kotouc@uvn.cz
Investiční referent, dotace
Dagmar Drnovcová +420 973 202 830
dagmar.drnovcova@uvn.cz
Investiční referent
Akad. arch. Vladimíra Axmannová +420 973 202 738
Vladimira.Axmannova@uvn.cz
Investiční referent
Ing. František Valenta +420 973 202 738
valenta.frantisek@uvn.cz
Investiční referent
Kornilij Matola +420 973 202 738
matola.kornilij@uvn.cz