I Umístění: pavilon I – 1. patro

Zabezpečení komplexní péče o přístroje a zařízení zdravotnické techniky v těchto oblastech:

 • pořizování a nákup zdravotnických prostředků neinvestičního charakteru
 • zajištění obnovy zdravotnické techniky a vyřazení nevyhovující techniky
 • zajištění výpůjček zdravotnických prostředků
 • servis a dokumentace oprav, periodických bezpečnostních kontrol, validací, servisních kontrol, metrologických úkonů
 • zajištění servisního zabezpečení zdravotnických prostředků v nemocnici
 • revize zdravotnických prostředků
 • organizace plnění platné legislativy v souvislosti se zdravotnickými prostředky

 

Zabezpečení komplexní péče v oblasti medicinálních plynů

 • dodávka a distribuce medicinálních plynů
 • revize tlakových a plynových zařízení
 • zajištění rozvodů medicinálních plynů
 • zabezpečení provozu kompresorových a vakuových stanic
 • správa, distribuce a evidence tlakových lahví, redukčních ventilů a průtokoměrů
 • měření kvality stlačeného medicinálního vzduchu

 

alt alt alt

 

Personální obsazení:

Vedoucí oddělení
npor. Ing. Tereza Danielová +420 973 208 398
tereza.danielova@uvn.cz
Vedoucí úseku technického zabezpečení zdravotnické techniky, zástupce vedoucího oddělení
Ing. Luděk Sochor +420 973 202 822
ludek.sochor@uvn.cz
Provozní technik úseku medicinálních plynů
Jakub Maršoun +420 973 202 770
jakub.marsoun@uvn.cz
Metrolog, referent skladového hospodaření
Bc. Kristýna Kuchařová +420 973 202 722
kucharova.kristyna@uvn.cz
Referent pro smluvní zajištění výpůjček zdravotnické techniky
Zdeňka Segetová +420 973 202 859
segetova.zdenka@uvn.cz
Referent pro zajištění oprav a servisu
Zora Janů +420 973 202 769
zora.janu@uvn.cz
Referent skladového hospodaření
Eliška Goffová +420 973 202 859
goffova.eliska@uvn.cz
Referent pro zajištění BTK
Lucie Holbayová +420 973 202 769
holbayova.lucie@uvn.cz

 

Nové technologie využívané v ÚVN:
Nemocnice využívá v maximální dostupné míře nové technologie v oblasti zdravotnictví. Tyto novinky značně přispívají ke zkvalitnění procesu diagnostiky, léčby a ošetřovatelské péče. Výrazně se podílí na zvyšování bezpečnosti našich pacientů.