V Ústřední vojenské nemocnici se uskutečnil první ze série kurzů zaměřených na záchranu lidského života v komplikovaných situacích, jakými jsou například hromadné havárie či přírodní a průmyslové katastrofy. Vedl jej Petr Karmazín, který působí na pozici vrchní sestry Emergency ÚVN. Vyšel tak vstříc poptávce záložáků, kteří na cvičeních trénují primárně vojenskou zdravovědu.

„O prohlubování zásad první pomoci mají naši rezervisté trvale silný zájem, proto na www.facebook.com/aktivnizalohy probíhal tři měsíce intenzivní e-learning kurzu Combat Lifesaver. Jenže s větší pravděpodobností se člověk v běžném životě setká s infarktem než se střelným poraněním,“ vysvětluje poptávku po semináři v ÚVN Miroslava Pašková spravující zmíněnou stránku na Facebooku.

Petr Karmazín na její prosbu proto připravil rozsáhlou prezentaci a praktické ukázky, které v šesti hodinách představily to nejdůležitější. „Cílem bylo, aby si účastníci zopakovali a prohloubili svoje znalosti v poskytování neodkladné resuscitace a dalších úkonů, které zachraňují život, případně výrazně pomohou pacientovi ještě před příjezdem lékaře. Kurz byl zaměřen i na první pomoc v extrémních podmínkách, takže jsme probrali například třídění raněných v závislosti na jejich stavu nebo pokračování péče v případě, že se k nám záchranka nedostane v obvyklém čase,“ popisuje Karmazín.

Příslušníci aktivní zálohy (AZ) si tak mohli vyzkoušet, jak by měla vypadat účinná masáž srdce a případné umělé dýchání. K dispozici k tomu měli figuriny jak dospělého člověka, tak malého dítěte. Nácvik měl podobu scénky, protože je třeba mít nad situací kontrolu od počátku. „Nejdříve si zavoláme pomoc, abychom zajistili kontinuitu péče, bez níž by naše snaha byla zbytečná. Někdy není snadné získat ke spolupráci někoho z dalších svědků události. Teprve poté zjistíme, zda zraněný dýchá. Pokud ne, zakloníme mu hlavu a zprůchodníme tak dýchací cesty. Ihned poté začínáme s masáží srdce,“ radí Karmazín.

Následně si záložníci vyzkoušeli práci s různými typy škrtidel a zjistili, kdy je účinně aplikovat. Dalším tématem školení bylo použití fixačního límce a manipulace s člověkem se zraněnou krční páteří. „Cítil jsem, že jsem úplně znehybněn a že v límci nemůžu ani mluvit. Když mě pak kolegové fixovali ve vakuové podložce, tak to byl docela zážitek,“ svěřil se jeden z cvičících Radan Kukal, člen aktivní zálohy 102. průzkumného praporu Prostějov.

Kurzu se zúčastnilo osm zájemců, kteří nejen rádi obětovali víkendový den, ale také přijeli do Prahy z různých míst republiky. Jedním z nich byl třeba Dušan Havlíček, velitel záchranné čety AZ u Samostatné záchranné roty Rakovník. „Považuji za podstatné, že jsme během jednoho dne dostali ucelené informace o poskytování první pomoci. Minulý rok jsem se účastnil velkého cvičení ve Vyškově, jehož náplní bylo z velké části poskytování první pomoci různě zraněným osobám. Tam jsem se přesvědčil o tom, že znát základy zdravovědy se určitě vyplatí.“

Kurz je kapacitně omezen právě na osm účastníků, avšak již na první termín se jich hlásil dvojnásobek. Budou proto vypsány další termíny. „Plánujeme další víkendový i všední den, tak jako nyní budeme o termínech informovat na facebookové stránce AZ,“ slíbila Miroslava Pašková.