„Neučíme zachraňovat na pacientech – učíme na simulátorech!“
Nové Výukové a tréninkové centrum pro ošetřovatelství při ÚVN slouží k proškolování zdravotníků i nezdravotníků v poskytování první pomoci a péče lidem v ohrožení života a ošetřování zraněných či nemocných.


„V tréninkovém centru jsou školeni především nelékařští zdravotničtí pracovníci ÚVN (sestry, asistenti, záchranáři), ale i nelékaři mimo ÚVN, a školíme i občany. Na simulátorech nacvičujeme život zachraňující výkony, především resuscitaci, zprůchodnění dýchacích cest, zástavu masivního krvácení. U zdravotníků se zaměřujeme také na nácvik základní i vysoce specializované a specifické péče o pacienta v ohrožení života, frekventanti si osvojují také „netechnické“ postupy nutné při ošetřování nemocných či zraněných, zejména práci v týmu a horizontální management ošetření,“ uvádí Petr Karmazín, vrchní sestra Emergency a iniciátor vzniku tréninkového centra.

Výukové centrum je koncipováno navrženo a vybaveno tak, aby simulovalo místnost Emergency nebo jednotku intenzivní péče. Veškerý nácvik se uskutečňuje na dokonalých simulátorech. „Naší filosofií je praktická výuka a opakovaný trénink, chcete-li dril. Neučíme zachraňovat na pacientech – učíme na simulátorech!“ vysvětluje Petr Karmazín.

Letos se v nových prostorách Výukového a tréninkového centra pro ošetřovatelství ÚVN proškolilo více než osmdesát účastníků, polovina z nich byli příslušníci Policie České republiky. „Už nyní máme poměrně dost naplněný rok 2015 certifikovanými kurzy a semináři pro nelékařský zdravotnický personál, zájem o školení v provádění resuscitace a dalších život zachraňujících úkonů mají i příslušníci armády a policie. Zatím zde poskytujeme postgraduální a celoživotní vzdělání, do budoucna plánujeme i pregraduál,“uzavírá Petr Karmazín.

{flv}vtco_uvn{/flv}