V týdnu od 4. do 7. května 2015 vykonávaly zahraniční studentky odbornou praxi na některých odděleních ÚVN. Jednalo se o deset amerických studentek Brigham Young University College of Nursing s profesorkou Leslie Miles, DNP, APRN, BC, které si samy vybíraly odborné pracoviště, na kterém budou praktikovat. Praxi vykonávaly na oddělení Emergency, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Chirurgické klinice, Interní klinice - oddělení endoskopií a Neurochirurgické klinice. Návštěva studentek a paní lektorky byla přínosná nejen pro naše americké kolegyně, ale také pro nás. Výměna informací o zdravotnickém systému a ošetřovatelské péči v USA a ČR a možnost vyzkoušet si „mezinárodní“ spolupráci při poskytování péče je přínosem pro sestry obou zemí. Jejich evaluace naší nemocnice byla „Amazing“, což nás velice těší.