×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_HTML] Image source is expected to be typed as plain text but <p><b>Fotogalerie</b></p> <img src="images/stories/uvod_2019/traumaplangallery.jpg" alt="Fotogalerie z nácviku traumaplánu" width="300" height="226" /> appears to contain HTML tags. Please make sure the image source path or URL is either entered using the keyboard or pasted as plain text.

17. dubna 2019 přijímá kontaktní místo ÚVN (Emergency) ve 13.19 vyrozumění o aktivaci traumaplánu ZZS hl. m. Prahy s informací, že mělo dojít ve 13 hodin na letišti při přistání k nehodě dopravního letadla. První odhady uvádějí přes 100 zraněných. Do ÚVN má být dopraveno okolo 20 zraněných. ÚVN potvrzuje příjem a rozjíždí přípravy. Aktivuje okamžitě Traumaplán. Ve 13.22 jsou svolávány jednotlivé traumatýmy, připravuje se materiál, operační sály, lůžka. Do 10 minut jsou všichni připraveni na svých místech...

Nezasvěcený člověk může nabýt dojmu, že je vše skutečné. Naštěstí ve skutečnosti k žádné nehodě nedošlo. Letiště pořádalo pohotovostní cvičení AIRCRAFT EVAC 2019, na které ÚVN navázala s nácvikem traumaplánu - od jeho aktivace až po předání pacientů do specializované péče...

Krátce před 14. hod. informuje záchranná služba o předpokládaném přistání vrtulníku. Vedoucí lékař vydává pokyny k příjmu pacientů na heliportu. Ve 14.04 dosedá vrtulník na heliport ÚVN. Na palubě má dvě těžce zraněné osoby vyžadující neodkladnou péči. Týmy přebírají raněné a dopravují je na halu akutního příjmu Emergency. Tři, čtyři minuty, a jsou na místě. Ve 14.05 přijíždějí i první sanity. Týmy se ujímají zraněných, první ošetření jsou odváženi na operační sál. Do toho dosedá vrtulník podruhé. Bohužel u obou pacientů je při přepravě vrtulníkem konstatován exitus. I k tomu dochází při reálných nehodách. Nacvičuje se i příjem mrtvých.

{gallery link=traumaplangallery}

Fotogalerie

Fotogalerie z nácviku traumaplánu{/gallery}

Na akutní hale Emergency mezitím vedoucí lékař směny třídí pacienty podle závažnosti zranění a jednotlivé týmy je podle akutnosti přebírají k ošetření. Na místě jsou chirurgové, anesteziologové, radiolog, ortoped, neurochirurg, sestry, sanitáři. Ruch, napětí, rychlost - vyšetření, diagnostika, transport na sály. Jeden úkon za druhým. Bez secvičenosti týmů by to nefungovalo. Přijíždějí sanity s dalšími pacienty. Vše je pečlivě zaznamenáváno. V jednom okamžiku je dopraveno k příjmu osm zraněných, třídicí skupiny označují pacienty a předávají je k ošetření. Na místě jsou i kaplan a psycholog připraveni pomoci, kde je třeba. Záchranka hlásí ukončení. Týmy ošetřují poslední zraněné. V 15.10 je nácvik traumaplánu ukončen.

Celkově bylo přijato a ošetřeno 24 osob. Polovina z nich byla lehce zraněna, další byli těžce zranění, u dvou dopravených byla konstatována smrt.

 „Spoluúčast na pohotovostním cvičení AIRCRAFT EVAC 2019 je pro ÚVN vítanou příležitostí k metodickému nácviku krizové připravenosti při hromadném příjmu zraněných.  Návaznost na nácvik mimořádné události na letišti je velmi významný, neboť ÚVN je letišti ze všech pražských nemocnic reálně nejblíže a je velký předpoklad, že pokud by došlo ke skutečnému neštěstí, což si nikdo z nás pochopitelně nepřeje, budou pacienti transportováni právě do ÚVN. Je nutné, abychom pravidelně nacvičovali, měli všechny postupy zautomatizované, odhalili případné nedostatky právě při cvičení, kdy nejde o skutečné životy. Při dnešním nácviku jsme nabrali také nové zkušenosti a podněty v kontextu mimořádných událostí, které se mohou nastat na letišti Václava Havla. Dnes jsme podchytili  drobnosti, které je třeba doprecizovat. Analýza výsledků bude až v příštím týdnu, nicméně již v průběhu cvičení jsme si ověřili dostupnost týmů,  funkčnost aktivačního systému,  správnost nastavení postupů.  Při reálné situaci, kdy hraje roli každá minuta, je zautomatizovaný postup velmi důležitý,“ shrnuje  Ivan Jeřábek, náměstek ředitele ÚVN.   

Aktivace traumaplánu

ÚVN přistupuje k aktivaci traumaplánu v případě ohlášení vyššího počtu těžce zraněných dopravených do ÚVN složkami Integrovaného záchranného systému. I. stupeň je vyhlášen při očekávaném příjmu do 10 osob, z nichž alespoň tři potřebují naléhavou urgentní péči. II. stupeň je aktivován při očekávaném příjmu do 20 osob, kde je maximálně polovina vyžadující naléhavou urgentní péči. Při vyšších počtech je aktivován III. stupeň traumaplánu.

 

Související články: