Na klinice provádíme konziliární vyšetření, stanovení taktiky léčby zhoubných nádorů a dlouhodobé sledování pacientů po ukončené onkologické léčbě, tzv. dispenzář. Kromě operací a ozařování, které patří do rukou specialistů jiných oborů, zajišťujeme, ve většině případů ambulantně, chemickou, hormonální, podpůrnou a ve spolupráci s komplexními onkologickými centry i biologickou léčbu.

Ilustrační foto

Protože se mohou vyskytnout různé vedlejší účinky podaných léků, je vždy lepší, pokud si po návštěvě oddělení můžete zajistit doprovod. Na oddělení je poskytována komplexní onkologická ambulantní péče s možností využití denního stacionáře se zaměřením na léčbu, dispenzarizaci a prevenci nádorových onemocnění dospělých s výjimkou hematologických malignit. Na oddělení je aplikována cytostatická, hormonální a podpůrná léčba. Radioterapii zajišťují spádová radioterapeutická pracoviště.

Součástí medicínského oboru je i sledování a zavádění nových postupů a trendů. Toto náš tým provádí účastí v klinických studiích domácích i mezinárodních, účastí na konferencích, přednáškovou a seminární činností, multimediálním monitorováním medicínských trendů a hlavně úzkou spoluprací s renomovanými pracovišti. Na ambulanci pracují 4 lékaři s odbornou atestací z klinické onkologie. Poskytujeme onkologickou péči pro dospělé v ambulantním provozu.

Při jakýchkoliv nejasnostech či pochybách se prosím neobávejte s dotazem obrátit na personál oddělení.