A3 Umístění: budova A, vchod A3

Objednávání pacientů: Recepce tel: +420 973 203 463
Pracovní doba oddělení: Po - Čt: 7.00 - 15.45 hod
  7.00 - 14.30 hod

Ke každému vyšetření je nutné se předem objednat s výjimkou akutních krizových stavů.

 

Oddělení lékařské psychologie Ústřední vojenské nemocnice v Praze má dlouholetou tradici jak na poli klinické psychologie tak v oblasti psychologické expertizy.  

Tým psychologů zajišťuje široké spektrum diagnostických, psychoterapeutických a poradenských služeb pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Kromě nich poskytuje i konziliární služby na žádost lékařských oddělení nemocnice, krizovou intervenci nemocným i jejich rodinným příslušníkům. V případě potřeby je pak možno prodloužit kontrakt na terapeutický. Důležitou část klientely představují pacienti po úrazech s dlouhodobými nebo trvalými následky a psychosomaticky nemocní. Součástí psychologické péče jsou i pravidelné individuální nebo skupinové relaxace.

Ústřední lékařsko psychologické oddělení spolupracuje s neurologickým oddělením a neurochirurgickou klinikou při podpoře a rehabilitaci pacientů s poraněním mozku v rámci individuální terapie i při tréninku kognitivních funkcí. V oblasti baripsychologie poskytuje podklady a možnost konzultace chirurgické klinice.

Na pracovišti je možno využívat moderních diagnostických přístrojových metod, které poskytují podklady pro další práci s klienty v terapii a které jsou zároveň základem pro zdejší expertizní činnost. Sekce expertizní psychologie má   možnost pracovat s nejnovějšími metodami psychologického testování a zároveň se podílí na jejich vývoji a ověřování. Dlouholetá praxe v oblasti dopravně psychologických vyšetření a výběru osob pro specifické profese jak v civilním sektoru tak v ozbrojených složkách umožnila oddělení zařadit se mezi přední pracoviště personálního výběru pro náročná povolání.

Pedagogická činnost oddělení je realizována pravidelnými semináři v rámci specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie, které je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví, a vedením přednášek v Ústřední vojenské nemocnici i mimo ni.

Ke každému vyšetření je nutné se předem objednat s výjimkou akutních krizových stavů.

Ústřední lékařsko - psychologické oddělení
Recepce - objednávání pacientů

Telefon: +420 973 203 463
Další údaje:

budova A3, 1. patro