ÚVN již nastoupila cestu k návratu k běžnému režimu. Nebude to ale v řádu dnů, a ani týdnů.

„Stále jsme v ohrožení epidemie závažného onemocnění covid-19. Máme v ÚVN přísně nastavený systém, abychom, pokud to je možné, zabránili proniknutí nákazy do nemocnice. Nejsou tu ale pouze nemocní covid-19. Lidé mají řadu  jiných závažných onemocnění a musíme brát ohled i na ně. Naším posláním je poskytovat péči a léčit všechny nemocné. Proto se snažíme po celou dobu epidemie věnovat pacientům, kde by odklad péče mohl nepříznivě ovlivnit vývoj jejich zdravotního stavu, léčba urgentních stavů je po celou dobu samozřejmostí. Nyní se postupně navracíme též k provádění výkonů, které jsou plánované. Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o postupný návrat tak, aby byl především bezpečný. Nelze ze dne na den otevřít všechny ambulance a zahájit všechny výkony. Ty v současnosti provádíme po předchozím pečlivém vyhodnocení zdravotních problémů. I do ambulancí zveme pacienty cíleně,“ seznamuje aktuálním vývojem ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

V ÚVN budou nadále platit zavedená protiepidemiologických opatření: Stále je zákaz návštěv na všech  lůžkových odděleních, všichni pacienti procházejí u vstupu základním vyšetřením, obnášejícím dotazníkové šetření. Nadále budou pacienti testováni na přítomnost koronaviru, k urgentním pacientům se s ohledem na bezpečnost personálu bude přistupovat jako by byli nemocní covid-19. Budou nadále vyčleněna karanténní lůžka pro pacienty čekající na výsledky testování na přítomnost koronaviru. Kavárna ani restaurace nebudou mít otevřeno, přístup do nemocnice bude jen hlavní bránou.  

K ambulantním vyšetřením budou pacienti objednáváni tak, aby přicházeli postupně a bylo tak možné dodržovat bezpečné vzdálenosti při čekání na ošetření.  V indikovaných případech bude komunikace s pacienty probíhat  telefonicky s možností předepisování léků formou e-receptu.

Stále platí bezpodmínečná nutnost dodržování všech hygienických opatření -  zakrytí nosu a úst, hygiena rukou, doporučená bezpečná vzdálenost, používání adekvátních ochranných osobních prostředků.  

„Zajištění bezpečné péče a ochrany pacientů i všech našich zaměstnanců je pro nás prioritou, proto každý krok k návratu do normálu děláme s velkou obezřetností a na základě vyhodnocování vývoje epidemie. Vnímáme, že lidé mají obavy, že již chtějí přicházet do ambulancí,  jako tomu bylo dříve. Chtěl bych naše pacienty ujistit, že se snažíme, aby tomu tak bylo, nicméně nemůžeme se unáhlit, nechceme nic podcenit,“ doplnil profesor Zavoral.