Od 1. června 2020 jsou všechna odborná pracoviště, ambulance i poradny ÚVN v plném provozu, výkony a operace jsou prováděny v běžném rozsahu.

  • Péče o pacienty ambulance všeobecné interny je od 1. 6.  poskytována v Centru ambulantní zdravotní péče ÚVN, Evropská 5, Praha 6.
  • Do plného provozu, za dodržení stanovených hygienických pravidel, se navrací Veřejná lékárna ÚVN.
  • Nemocnice nadále léčí pacienty s onemocněním covid–19.
  • Nadále ÚVN testuje na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2: indikované pacienty i na vlastní žádost (samoplátce). Odběrové místo je nově umístěno v hlavní vjezdové bráně – vstup z ulice U Vojenké nemocnice.
  • Objednávkové termíny stanovujeme s ohledem na zajištění doporučené bezpečné vzdálenosti mezi pacienty čekajícími na vyšetření.
  • Návštěvy jsou možné za splnění stanovených hygienicko epodemiologických opatření. Doporučujeme předchozí konzultaci vhodnosti návštěvy s ošetřujícím lékařem.

 
Dbáme o zajištění bezpečné péče – společným dodržováním stanovených hygienických pravidel (hygiena rukou, bezpečné rozestupy, použití roušek, dodržování pokynů personálu) se chráníme před nákazou!