„Vážím si vaší práce, která nikdy nekončí, vaší obětavosti a profesionality. Koronavirová epidemie vás prověřila a potvrdila mimořádné hodnoty, které vojenská nemocnice má, a to je především vaše zásluha,“ pronesl ministr obrany Lubomír Metnar při setkání se zástupci zdravotníků, zejména nelékařů ÚVN, kterým přišel v úterý 9. června poděkovat za profesionální zvládnutí koronavirové epidemie.

Stáli jste v první linii. I díky vám a všem vašim kolegům se dařilo zvládat situaci způsobenou pandemií koronaviru. Dokázali jste rychle reagovat, být od počátku aktivní, mezi prvními nejen v Praze, ale i v celé republice ve velmi krátké době otevřít odběrové místo, zajistit spolehlivé laboratorní testování, poskytovali jste kvalitní péči jak covid-19 pozitivním pacientům se závažným průběhem onemocnění s využitím všech dostupných léčebných možností, postarali jste se i o ostatní nemocné, kde by odklad péče mohl znamenat zhoršení jejich zdravotního stavu. V naprostém bezpečí jste udrželi válečné veterány, kteří byli ohroženi nejvíce, i všechny ostatní pacienty a personál. Je pro mě ctí vést rezort, ve kterém pracují lidé, jako jste vy,“ ocenil ministr obrany při předání pamětních listů a mincí přítomným zástupcům zdravotníků ÚVN.

Ředitel nemocnice profesor Miroslav Zavoral poděkoval za podporu Ministerstva obrany a pana ministra a za pomoc, která v době koronavirové epidemie, zvláště při zajišťování obleků a respirátorů, byla nad zlato. Zdravotníci pozvali ministra obrany, aby si vyzkoušel podmínky, za kterých pracovali: a pod jejich vedením se oblékl do ochranného oděvu a pomůcek, v nichž pracují. „Zastávám názor, že je lépe jednou vyzkoušet na vlastní kůži, než desetkrát o něčem číst nebo hovořit. Je to velká zkušenost, máte můj obdiv,“ ohodnotil náročnost práce v ochranných pomůckách ministr. V doprovodu ředitele nemocnice profesora Zavorala si posléze ministr obrany prohlédl prvky polní nemocnice, které ÚVN poskytla Agentura vojenského zdravotnictví. Mezi nejzajímavější patří kontejner s CT přístrojem, který byl využíván pro vyšetřování covid-19 nemocných. ÚVN se s ministrem obrany rozloučila předáním respirátoru s podpisy účastníků setkání a s přáním, aby se podobná mimořádná situace již neopakovala.

ÚVN v době koronaviru v datech

  • Mezi prvními v Česku, 13. 3. bylo zprovozněno v ÚVN odběrové místo na testování koronaviru SARS CoV-2. To je stabilně v provozu, do dnešního dne zde provedli na 15 tisíc odběrů, denně
  • V ÚVN, primárně na Klinice infekčních nemocí LF UK a ÚVN, léčili více než 100 pacientů se závažným průběhem onemocnění covid-19
  • Od počátku dubna zvedla ÚVN vlastní PCR testování
  • ÚVN zahájila jako první výrobu bezpečné rekonvalescentní plazmy; k dnešnímu dnu se uskutečnily odběry od 93 dárců. Skladování vyrobené rekonvalescentní plazmy je možné až po dobu 2let.