Česká republika je 3. zemí v Evropě a 4. zemí na světě, kde se dostává do reálného klinického použití tzv. plná krev. Před několika dny jí byla vybavena Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje, která plnou krev bude využívat u zraněných s masivním krvácením  v přednemocniční péči, a Emergency FN Hradec Králové.  Od 9. června ji má k dispozici pro pohotovostní použití také EMERGENCY ÚVN Praha, kam ji dodává OHKT ÚVN. 

Jsme rádi, že se podařilo použití plné krve zavést do klinické praxe. Tento nový postup řešení masivního krvácení při polytraumatech byl odprezentován na konferenci  12. Střešovický transfuzní den pořádané ÚVN již v roce 2018 se záměrem zavést tuto novou metodu, která významně přispívá k úspěšnosti záchrany lidských životů, do praxe. V ÚVN jsme se na  výrobu plné krve připravovali řadu měsíců, k dispozici měla být již v dubnu letošního roku. Koronavirová pandemie ale naše přípravy přibrzdila. Od včerejšího dne již je plná krev na EMERGENCY ÚVN k dispozici. Plná krev je univerzálně využitelná, vyrobená z krve dárců krevní skupiny 0 Rh negativní. Má nízkou hladinu protilátek proti červeným krvinkám a díky speciálním postupům úpravy je zbavena leukocytů, které bývají příčnou některých potransfuzních nežádoucích reakcí. Je tedy bezpečně použitelná pro každého pacienta s masivním krvácením.  Dosud se u těchto pacientů  podávaly jednotlivé složky krve, „plná“ krev je, zjednodušeně řečeno „tři v jednom“ - k pacientovi se dostávají potřebné složky krve najednou,“ přibližuje Miloš Bohoněk, primář OHKT ÚVN, kde plnou krev pro EMERGENCY připravují.

Podání deleukotizované plné krve (PKDU)  při masivním krvácení (traumaticko-hemoragickém šoku) na urgentním příjmu traumacentra Ia.typu umožňuje bezpečné doplnění krevního řečiště přirozenější formou v kratší době, než tomu bylo doposud. Zvyšuje se tak šance na reálné přežití pacienta a s potenciálně menšími možnými postransfuzními komplikacemi,“ hodnotí primář EMERGENCY ÚVN Pavel Kupka.

EMERGENCY ÚVN ročně ošetří  37 tisíc pacientů, triage - pozitivních je každým rokem na 300. Exspirace plné krve je při správném skladování  2 týdny. Pokud se nevyužije, navrací se na OHKT, kde je zpracována k dalšímu využití (z pracuje se na erytrocyty, které mají dobu použitelnosti další 4 týdny).