Při preventivním testování zaměstnanců oddělení sociálních lůžek Domova Vlčí mák byl zaznamenán pozitivní výsledek testování na přítomnost koronaviru SARS CoV-2 u jedné pracovnice. Okamžitě byla zavedena opatření k zabránění šíření nákazy - včetně testování  všech zaměstnanců i klientů, kteří mohli přijít do kontaktu s infekcí.  Bylo otestováno již na 160 osob,  pozitivní výsledek testování na přítomnost koronaviru byl  zhruba u 11% testovaných. Testovaní s pozitivním výsledkem jsou asymptomatičtí - bez příznaků onemocnění. Zaměstnanci s pozitivním výsledkem testování jsou v domácí izolaci, klienti Domova Vlčí mák s pozitivním výsledkem testování jsou umístěni v izolaci na Klinice infekčních nemocí.Z preventivních důvodů nejsou umožněny návštěvy v pavilonu B, kde jsou sociální lůžka Domova Vlčí mák. Chod Domova Vlčí mák je zajištěn.  Chod nemocnice je běžný, bez omezení, s požadavkem na respektování a dodržování prevence (hygiena, používání ochranných roušek, bezpečné vzdálenosti).