Přesné miniinvazivní operace, kratší doba hospitalizace, rychlejší návrat do běžných aktivit, to jsou hlavní přednosti výkonů prováděných s využitím robotického systému daVinci u pacientů se závažným onemocněním. 
Robotické centrum ÚVN je průkopníkem v provádění robotických operací v České republice i v zemích tzv. východního bloku a náleží mu řada prvenství. Bylo otevřeno 5. 11. 2005, první roboticky asistovaná operace v Česku se uskutečnila právě zde, 9. 12. 2005, jednalo se o pánevní lymfadenektomii. Týden na to, 16. 12. 2005, byla provedena první robotická radikální prostatektomie. V lednu 2006 byla v ÚVN první robotická operace žlučníku, v únoru 2006 první robotická operace dělohy a v březnu 2006 byly provedeny první operace střeva. 
Koncem roku 2013 byl v ÚVN instalován tehdy nejmodernější čtyřramenný robotický systém III. generace - daVinci Si, který umožnil operatérům využívat 3D zobrazení operačního pole ve vysokém rozlišení, zlepšil ovládání nástrojů pomocí dokonalého kopírování pohybu rukou a přinesl také schopnost detekce nádorových buněk díky speciální laserové technologii.
V listopadu roku 2020 byl v ÚVN instalován aktuálně nejmodernější typ robotického systému IV. generace daVinci Xi. Pracoviště se tak stalo prvním v ČR vybaveným dvěma systémy, což umožnilo velmi dynamický rozvoj spektra poskytované peče pro pacienty. Systém daVinci Xi poskytuje lékařům ještě kvalitnější zobrazení operačního pole díky nové generaci endoskopu, přináší nové pokročilé nástroje, snazší obsluhu asistujícího personálu,  a především umožňuje svou konstrukcí provádět velmi komplexní operační výkony napříč většinou oborů.
V loňském roce byla starší generace systému daVinci Si obměněna za druhý systém daVinci Xi, který našel exkluzivní využití na chirurgické klinice ÚVN. 
 
Chirurgická robotika
„V současnosti je Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN první klinikou v zemi, která poskytuje kompletní spektrum chirurgických robotických operací na trávicím traktu a jeho žlázách – slinivka břišní, resekce jater – tuto operaci s využitím robotického systému da Vinci Xi jsme uskutečnili v našem robotickém centru 17. října 2023 a jednalo se o první robotickou operaci jater na pražské klinice systematicky se zabývající tímto typem operací a první operaci tohoto druhu v České republice,“ přibližuje přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN plukovník docent Radek Pohnán. 
 
Ženy v robotice ÚVN: No.1 v ČR
První ženou v České republice, která začala operovat s asistencí robotického systému, byla uroložka MUDr. Markéta Matějková, FEBU. V roce 2015 provedla svou první robotickou urologickou operaci a od té doby realizovala již řadu robotických operací nádorů prostaty, ledvin, píštěle močového traktu nebo plastické operace ledvinné pánvičky. 
První ženou, která v ČR získala certifikaci pro robotickou gynekologickou operativu byla MUDr. Pavla Svobodová, Ph.D. Od roku 2016 se podílela se na vybudování gynekologického robotického týmu ÚVN a na rozšíření spektra robotických operací v gynekologii – kromě operací pro zhoubné nádory se intenzivně rozvíjí operativa u pokročilé endometriózy, u sestupů rodidel a operace extrémně obézních pacientek. 
V roce 2023 získaly certifikaci pro robotickou chirurgickou operativu hned dvě ženy – pplk. MUDr. Kateřina Vopička Menclová, Ph.D. a MUDr. Eva Koblihová, Ph.D. Staly se tak prvními robotickými operatérkami v české chirurgii, které se specializují se na robotickou chirurgii jater, bariatrii, a nespecifické střevní záněty. 
 
Gynekologická robotika
„U operací, které jsou komplikované z hlediska rozsahu a náročnosti výkonu, z hlediska obtížnosti operačního pole, nebo z hlediska celkového stavu a onemocnění pacientky, máme možnost operační léčby robotickým systémem da Vinci. Využíváme jej nejčastěji při operacích zhoubných nádorů děložního těla a hrdla,  při závěsných operacích sestupu rodidel, u hluboké endometriózy.  Výhodou je dokonalé zobrazení a pohyblivost nástrojů umožňující precizní a šetrné operování. U onkologických diagnóz je možnost zobrazení spádových mízních uzlin pomocí fluorescenční kontrastní látky – ICG, což je   indocyaninová zeleň. Vyšetřením mízních uzlin můžeme každé pacientce individuálně nastavit pooperační léčbu a sledování, tzv. terapii ušitou na míru. Robotická chirurgie skýtá pro pacientky řadu výhod – zůstávají jen drobné jizvy na břišní stěně, dochází k výrazně menším krevní ztrátám, traumatizace tkání je omezena, je snížena pooperační bolest, zkrácena doba hospitalizace, dochází k rychlejší rekonvalescenci a návratu do běžného života, je snížen výskyt časných i pozdních komplikací. Systém umožňuje i operování polymorbidních pacientek v pokročilém věku nebo pacientek s obezitou,“ uvádí přednostka Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN Pavla Svobodová. 
 
Robotika v urologii
„Roboticky asistované výkony nám umožňují provést operační preparaci jemně a šetrně, a tím zlepšit funkční výsledky pacientů po operaci. Robotická technika je preferovanou možností v operační léčbě zejména karcinomu prostaty. Narůstající je ale i počet robotických operací nádorů ledvin, které umožňují odstranění pouze zhoubného nádoru, a tím záchranu ledviny. Rozvíjejícím se polem je použití robotické techniky při velmi komplikovaných operačních výkonech, jako jsou operace pro pokročilý nádor močového měchýře a rekonstrukční operace horních močových cest,“ hodnotí přínos robotických operací přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a ÚVN docent Miroslav Záleský. 
 
Od počátků dosud bylo v Robotickém centru ÚVN provedeno více než 4000 urologických, 730 chirurgických a přes 350 gynekologických operací. Týmy speciálně vyškolených operatérů poskytují v současné době nejkomplexnější spektrum péče v ČR a následují tak celosvětový trend.
V celé České republice pak bylo za uplynulých 18 let uskutečněno přes 36 tisíc robotických výkonů.
 
Plnoletost robotiky
Plnoletost robotiky v ÚVN i v celé České republice si v těchto dnech (1. - 3. 11.) připomínáme v atriu pavilonu A, kde je vystavený celý robotický systém daVinci Xi, včetně trenažeru s virtuální realitou, který je základem přípravy každého operatéra. Přístupný je denně od 10 do 17 hodin odborné i laické veřejnosti. Na zájemce čekají ukázky, jak tento sofistikovaný robotický systém pracuje, možnost vyzkoušení manipulace s tímto robotickým systémem a také setkání se specialisty na robotické výkony a možnost diskuse s nimi.