Mgr. Ondřej Krahula, MBA


alt


Vzdělání

2015 Zkouška MBA na Business Institutu EDU a.s., obor Management a řízení ve zdravotnictví
2014 Zkouška na SÚJB - Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - radiodiagnostika (DO)
2013 Atestační zkouška k získání specializované způsobilosti – radiodiagnostika NCO NZO Brno                  
2012 Zvláštní odborná způsobilost v zobrazování výpočetní tomografií
2009 Zkouška na SÚJB - Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - radioterapie 
2008 Státní závěrečná zkouška Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor : Biofyzika (Mgr.)
2005 Státní závěrečná zkouška Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, obor : Radiologický asistent (Bc.)
2004 Zvláštní odborná způsobilost v zobrazování magnetickou rezonancí
2004 Zkouška na SÚJB - Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - radiodiagnostika  
1999 Absolutorium Vyšší a střední zdravotnická škola Brno, Merhautova , obor : Diplomovaný radiologický asistent

 
Profesní historie

Od 1.7.1999 Radiologický asistent  RDG oddělení ÚVN Praha
Od 1.10.2011 Vedoucí radiologický asistent RDG oddělení ÚVN Praha

 
Odborná angažovanost

Od r.2008 člen výboru Společnosti radiologických asistentů ČR
Od r.2010 předseda výboru Společnosti radiologických asistentů ČR

 
Výuková činnost

  • Externí odborný asistent na Fakultě biomedicínckého inženýrství ČVÚT, Katedra lékařských a humanitních oborů
  • Garant a lektor Certifikovaného kurzu – Zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie
  • Lektor specializačního vzdělávání fyziků v medicíně
  • Lektor kurzu Sanitář


Osvědčení

  • Zkouška na SÚJB - Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - radiodiagnostika  
  • Zvláštní odborná způsobilost v zobrazování magnetickou rezonancí    
  • Zkouška na SÚJB - Zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany – radioterapie
  • Zvláštní odborná způsobilost v zobrazování výpočetní tomografií                           


Publikační činnost

Vertebroplastika – Praktická radiologie 2003/2