Mgr. Radka Katsarosová, BBA


Vzdělání

2012 Mgr. v oboru andragogika
2012 BBA v oboru obchodu a obchodní administrativy
2010 Bc. v oboru vzdělávání dospělých
1983 Střední zdravotnická škola obor zdravotní laborant


Profesní historie

2006 vedoucí laborantka VÚSL ÚVN dosud
1997 – 2004 úseková laborantka laboratoř Biolab
1990 – 1992 laborantka laboratoře Nemocnice pod Petřínem
1983 – 1990 laborantka laboratoře OÚNZ Praha 7


Odborná angažovanost

2009 zástupce náměstkyně ředitele pro NZP pro komplementy
2009 členka týmu výzkumu a vývoje v ošetřovatelství
2012 členka týmu edukačních specialistů


Výuková činnost
interní školitelka v certifikovaném kurzu Všeobecný sanitář

Osvědčení

2010 k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní laborant
2011 interní auditorka zdravotnické laboratoře (ISO15189)