Bc. Jana Částková
Vzdělání

2016 – 2018 Akreditovaný kurz PSS – Ústřední vojenská nemocnice Praha
Obor: Komunitní ošetřovatelská péče
2008 – 2011 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Příbram
Obor: Ošetřovatelství - bakalářské studium
1997-1999 PSS - IDVPZ Brno
Obor: Ošetřovatelská péče o dospělé v ortopedii
1987-1991 SZŠ Školská 15, Praha 1
Obor: Dětská sestra


Profesní historie

únor 2020 ÚVN – Humanitní služba, Vedoucí oddělení
2018 - 2020 ÚVN - Humanitní služba, Komunitní sestra
2011 –2018 ÚVN - Humanitní služba, Všeobecná sestra
1999 – 2011 ÚVN - Otopedické oddělení, Staniční sestra
1991 – 1999 ÚVN - Ortopedické oddělení, Všeobecná sestra u lůžka


Osvědčení:

2011 Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu – všeobecná sestra