Pondělí odpoledne 14. září strávili váleční veteráni, o které pečují v ÚVN, v pražské zoologické zahradě. Výlet pro ně zorganizovali pracovníci Oddělení sociální péče ÚVN společně s dvěma terénními pracovníky a pomáhali také čtyři dobrovolníci.„Každý výlet zpestří pobyt válečných veteránů v ÚVN. Naši klienti pookřejí, pobaví se, přijdou na jiné myšlenky. Už jsme s nimi byli například v leteckém muzeu ve Kbelích, na projížďce parníkem po Vltavě, tentokráte jsme splnili jejich přání navštívit ZOO,“ popisuje vrchní sestra oddělení sociální péče Jana Zoufalá. „Není sice jednoduché naše klienty, kteří jsou z převážné většiny imobilní a vyžadují individuální péči, na výlet připravit, vyžaduje to velké úsilí. Ani zajištění a zorganizování dopravy není jednoduché, ale spokojenost a dobrá nálada našich klientů je všem, kdo se podílejí na uspořádání výletu, odměnou,“ dodává.

Celkem 15 válečných veteránů si prohlédlo pavilon slonů, žiraf, indonézské džungle a vhod všem přišlo i občerstvení v bufetu.