Veteráni druhé světové války, o které v ÚVN pečují, se 11. listopadu v 11 hodin shromáždili společně se zdravotníky, dobrovolníky, sociálními pracovníky i zástupci vedení Ústřední vojenské nemocnice u symbolického zasazení stromu.

„Dnes jsme u příležitosti Dne válečných veteránů zasadili strom, který v sobě nese poselství o vaší statečnosti a hrdinství, která jste za druhé světové války prokázali. Děkujeme za vaši odhodlanost nasadit životy pro lepší budoucnost nás všech,“ uvedla náměstkyně ředitele Lenka Gutová.  

„Den válečných veteránů se slaví 11. listopadu u příležitosti  podepsání příměří, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Vy jste účastníky bojů druhé světové války. Bojovali jste, aby se podobné hrůzy a utrpení už nikdy naopakovaly. Chováme k vám hlubokou úctu a je pro nás čest poskytovat vám péči jak ošetřovatelskou, tak také lékařskou. Přeji vám, aby vám ještě dlouho sloužilo zdraví a abyste si příjemně užili odpolední posezení,“ pronesl k přítomným veteránům náměstek ředitele ÚVN Ivan Jeřábek.

Odpolední posezení válečných veteránů se neslo v duchu vzpomínek, vyprávění a k dobré náladě přispělo i drobné občerstvení a zábava, o kterou se postarali zaměstnanci i několik dobrovolníků působících v ÚVN.