Na středu 22. března 2017 připravil Domov Vlčí mák pro své klienty – z převážné většiny válečné veterány - návštěvu Národního technického muzea.  "Prohlídku exponátů, které pocházejí z doby mládí našich klientů, můžeme označit tak trochu jako reminiscenční terapii," přibližuje vrchní sestra Domova Vlčí mák Jana Zoufalá. "V muzeu jsme navštívili nejdříve sekci dopravy.

Mnozí z našich veteránů zde vystavené značky aut dobře znali, někteří zavzpomínali, jak je v dobách svého mládí opravovali. Další prohlídku jsme směřovali do sekce Technika v domácnosti. Tady si naši klienti připomněli, co před lety využívali i ve svých domácnostech. Mnohé, jako například paní Fleischmannovou, bývalou fotografku, zaujala další navštívená sekce Fotoateiér. Při našich výletech obvykle posedíme a občerstvíme se v místní kavárně, což jsme nevynechali ani tentokrát. Za spoojeností našich klientů s výletem stojí velká vstřícnost pracovníků muzea, neboť umožnili našim klientům bezbariérový přístup přímo do dopravní haly a poskytli vstupné zdarma. Patří jim za to velké poděkování, stejně tak i dobrovolníkům a humanitní službě ÚVN, kteří nezištně při výletu válečných veteránů pomáhali. Za velice důležité považuji doprovod našich klientů jejich rodinnými příslušníky. Spolupráce s rodinou a udržování co nejlepších kontaktů našich klientů s jejich blízkými je jeden z cílù naší péče,“ uvádí“ Jana Zoufalá.
Váleční veteráni pobyli v muzeu tři hodiny a z pohody v jejich tvářích bylo patrné, že byla návštěva Národního technického muzea opravdu dobrá volba.