Středeční odpoledne 17. května zpříjemnil válečným veteránům v ÚVN příslušník Vojenské policie nadporučík Lukáš Kvapil svým vyprávěním o přípravě na Dakar, o průběhu soutěže samotné. Ačkoli věkový průměr posluchačů Lukáše Kvapila přesahuje devadesátku, pozorně a se zájmem naslouchali zážitkům, sledovali krátké video o výcviku a přípravě na Dakar a položili mu i několik dotazů. Nadporučík Kvapil s sebou přinesl na ukázku závodnický úbor, v němž na Dakaru soutěžil. Přišlo i na dotaz, jak to bylo se záchranou života dalšího závodníka na Dakaru.  „Udělal jsem, to, co by udělal každý. Potřeboval pomoc, tak jsem mu ji poskytl. 

My u vojenské policie jsme dobře vycvičeni, takže to pro mě nebyl problém,“ se skromností jemu vlastní popisoval nadporučík Kvapil, který při záchraně kolegy dostal úžeh a později v důsledku toho měl vážnou havárku, skončil v nemocnici a stále ještě dochází na rehabilitace.  

„Doufám, že se spolu neuvidíme naposledy, a když budete chtít, rád zase mezi vás přijdu,“ zakončil besedu nadporučík Kvapil. Veteráni ho ocenili potleskem a přáním mnoha úspěchů na příští soutěži Dakaru.

Lukáš Kvapil potěšil nejen svým vyprávěním, ale i tím, že přišel v uniformě vojenské policie a že přinesl dárky od sponzorů, které jistě přispějí ke zpříjemnění jejich pobytu v ÚVN a zpestří pitný režim válečných veteránů.