V úterý 17. října vyrazili váleční veteráni z ÚVN na dlouho připravovaný a slibovaný výlet. Všichni byli nesmírně natěšení, že si budou moci prohlédnout krásnou a jimi milovanou Prahu. Řidič autobusu dovezl všech 43 účastníků výletu v pořádku na Hradčanské náměstí, odkud pokračovala jejich cesta rovnou na Pražský hrad, kde si prohlédli chrám sv. Víta. Pro mnohé to byl velmi silný zážitek. Dále skupina válečných veteránů v doprovodu pracovníků Domova Vlčí mák a také dobrovolníků pokračovala procházkou po Královské zahradě k letohrádku královny Anny, dále přes Chotkovy sady až na Letenskou pláň. Mnozí zavzpomínali na zážitky spojené s místy, kudy putovali.

Zastávku měli v kavárně, kde je čekalo připravené občerstvení. Nad šálkem kávy se zákuskem diskutovali, jak je Praha nádherná a jak se jim tady dobře žije. Po krátkém odpočinku se vydali na výhledy k Hanavskému pavilonu - a pak už je čekal návrat zpět. Mnozí byli unaveni ale šťastni, že se takového výletu mohli zúčastnit. I Výlet sice byl pro mnohé fyzicky náročný, přesto se slzami v očích děkovali a ocenili i nádherné počasí, které jako bylo jako na objednávku.

„Takto logisticky náročná akce by nešla zorganizovat a uskutečnit bez podpory Ministerstva obrany a bez nadšení zaměstnanců Domova Vlčí mák spolu s dobrovolníky. Všem patří velké poděkování,“ ocenila za pořadatele Jana Zoufalá, vrchní sestra Domova Vlčí mák