Pochodem na podporu aktivního stáři válečných veteránů jsme si v ÚVN netradičně a aktivně připomněli Den válečných veteránů. Několikakilometrové putování historickým centrem Prahy mělo svůj účell: vyjádřit podporu aktivitám pořádaným ÚVN pro válečné veterány. Na šest desítek účastníků označených symbolickým květem vlčího máku putovalo z altánu pro válečné veterány ÚVN k cíli, kterým byl symbolicky Národní památník hrdinů Heydrichiády - pravoslavný chrám Cyrila a Metoděje v Praze. Odměnou všem byl dobrý pocit, že podpořili dobrou věc, příjemná procházka Prahou a v cíli pak volný vstup do krypty v Národním památníku hrdinů Heydrichiády.

Den válečných veteránů připadá na 11. listopad. Je věnovaný památce i vyjádření úcty všem veteránům válek a konfliktů. Datum je symbolické - právě 11. listopadu 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport nedaleko severofrancouzského Compigne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem. Na západní frontě tak byly ukončeny boje 1. světové víálky. K válečným veteránům neodmyslitelně patří vlčí mák. Symbol vlčího máku má původ v básni „In Flanders Fields“ kanadského chirurga Johna McCrae sloužícího na západní frontě.