Těsně před Štědrým dnem se ve Vlčím máku uskutečnilo vánoční setkání klientů Domova Vlčí mák  a jejich rodin. Setkání zahájila vrchní sestra Domova Jana Zoufalá poděkováním všem zaměstnancům za jejich kvalitní práci. Shlédli jsme video - sestřih hlavních událostí roku 2017 ve Vlčím máku. Podával se výborný bramborový salát  s řízkem a cukroví - klienti se podíleli na přípravě lahůdek. Mezi pozvanými hosty byly také sociální pracovnice z Odboru péče o válečné veterány MO, které s Domovem Vlčí mák úzce spolupracují. Rodiny také poděkovali za péči o své blízké a vrchní sestra Oddělení dlouhodobé  péče, která při této příležitosti přišla klienty Domova Vlčí mák pozdravit, obdarovala všechny vlastnoručně upečenou  vánočkou.

Vrcholem setkání byla recitace klientky Domova pro válečné veterány, paní Schmidtové, která přednesla báseň Štědrý den. Pan kaplan s kytarou doprovodil veterány při zpěvu koled. Setkání bylo zakončeno tradičním zpěvem: ,,Narodil se Kristus Pán, radujme se...,,