V rámci celoživotního vzdělávání jsme ve Vlčím máku oslavili sto let republiky. Zavzpomínali jsme na vznik republiky očima válečných veteránů, například pana generála, který jako devítiletý chlapec  vítal příjezd T. G. Masaryka do Náměště na Hané. Vzácné bylo vzpomínání na prvorepublikovou atmosféru i odpovědi na otázku jakou hodnotu má pro nás naše vlast?

Na konci setkání zaznělo poděkování válečným veteránům za to, co pro naši vlast vykonali a společný zpěv oblíbené písně TGM "Ach synku, synku" a české státní hymny.