Pro válečné veterány je vždy svátek, když k nim přijde uniformovaná návštěva. Když je to osobně náčelník Generálního štábu AČR, navíc v doprovodu ředitele ÚVN, jsou všichni rozzářeni a potěšeni  dvojnásob. Tak tomu bylo v pondělí 10. prosince, kdy do Domova Vlčí mák zavítal armádní generál Aleš Opata v doprovodu ředitele nemocnice prof. Miroslava Zavorala.

„Spokojenost ve vašich tvářích jasně svědčí o tom, že je tu o vás dobře postaráno a za to patří vedení i zaměstnancům vřelé poděkování. Přeju všem, aby se těšili co nejlepšímu zdraví a kondici, abychom se takhle mohli nadále potkávat,“ pronesl generál Opata a ujal se společně s prof. Zavoralem osobního předání dárků, s každým z veteránů prohodil pár slov, podeděl a podebatoval, navštívil i ty, kterým jejich zdravotní stav již nedovolí opouštět lůžko. 

K dobré náladě přispěly koledy, které si všichni v doprovodu kytary společně zanotovali,  a chutné občerstvení.