Vánoční koncert Neseme vám tu novinu zahrál ONDRÁŠ pro potěšení válečným veteránům  a především všem zaměstnancům ÚVN, kteří o vojáky a veterány pečují, ve středu 19. 12. ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Ještě než zazněly první tóny houslí, cimbálu, basy a dalších nástrojů, aby vyprávěly hudbou a zpěvem příběh zrození Ježíše, vystoupil pěvecký sbor ÚVN vedený kaplanem Janem Blažkem. „Přes dva roky se scházíme a nacvičujeme, občas vystupujeme. Dnešní den je pro nás svátek, protože můžeme zazpívat v nádherných prostorách vojenského kostela a být předskokanem takových profesionálů, jako jsou hudebníci z ONDRÁŠE.

Snad to není příliš troufalé a věřím, že přijmete v této předvánoční době koledy, a také jeden spirituál, s radostí a pochopením,“ uvedl sbormistr. Obecenstvo bylo nadšené a odměnilo vystoupení sboru velkým potleskem.

A pak už naladil ONDRÁŠ, rozezněl nástroje i hlasy a uchvátil svým vyprávěním vánočního příběhu.